Τι είναι το Douleutaras.gr;.

Το Douleutaras.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση μπορεί να βρει αξιόπιστα και γρήγορα τον κατάλληλο πιστοποιημένο και αξιολογημένο επαγγελματία για μια γκάμα καθημερινών, επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Στόχος της πλατφόρμας είναι να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στην Ελλάδα και να διευκολύνει αισθητά τη διαδικασία εύρεσης επαγγελματιών.

Παράλληλα, το Douleutaras.gr, παρέχει τη δυνατότητα στους ταλαντούχους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να διακριθούν στον τομέα τους και να αυξήσουν τον όγκο των εργασιών τους.

Feedback and Knowledge Base