Πως μπορώ να τροποποιήσω την αξιολόγηση μου;

Η αξιολόγηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις: 1. Η αξιολόγηση έχει καταχωρηθεί κατά λάθος 2. Η εργασία έχει αναρτηθεί όχι περισσότερες από 90 ημέρες πριν 3. Η νέα αξιολόγηση υποβάλλεται γραπτώς με email στο support@douleutaras.com. Ο πελάτης οφείλει να μας ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό της εργασίας, για τον επαγγελματία που αφορά η αξιολόγηση και για το λόγο για τον οποίο επιθυμεί να την τροποποιήσει.

Ο επαγγελματίας διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε οποιαδήποτε αξιολόγηση.


Feedback and Knowledge Base