Ιστορικό Συναλλαγών / Αγορασμένων Εργασιών

Το Douleutaras.gr δίνει τη δυνατότητα στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες με μερικά μόλις κλικ, να βλέπουν το σύνολο των Συναλλαγών που έχουν με την εταιρεία και να κατεβάζουν τα αντίστοιχα τιμολόγια αλλά και να βλέπουν το σύνολο των Εργασιών τα στοιχεία των οποίων έχουν αγοράσει.

Τις διαδικασίες μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο

Ιστορικό Συναλλαγών:


Ιστορικό Αγορασμένων Εργασιών:

Feedback and Knowledge Base