Πόσο πληρώνω για την παρεχόμενη υπηρεσία;

Η συμμετοχή στην υπηρεσία μας είναι εντελώς δωρεάν καθώς και η ενημέρωση για νέες εργασίες. Το Douleutaras.gr χρεώνει τον επαγγελματία, μόνο για κάθε εργασία, για την οποία ο επαγγελματίας εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για να την εκτελέσει.

Η χρέωση γίνεται σε μονάδες, τις οποίες ο επαγγελματίας αποκτά εκ των προτέρων. Υπάρχουν διάφορα πακέτα μονάδων, τα οποία μπορείς να δεις αφού εγγραφείς στην υπηρεσία μας (η εγγραφή είναι δωρεάν).

Το ποσό της χρέωσης ανά εργασία ποικίλει ανά περίπτωση, ανάλογα με την αξία της κάθε εργασίας. Η αξία κάθε εργασίας προκύπτει από τις φόρμες εργασίας (εκτιμώμενο κόστος, ποσότητα, διάρκεια κ.α), μέσω των οποίων ο επαγγελματίας ενημερώνεται δωρεάν για τις αναλυτικές προδιαγραφές κάθε εργασίας προτού αποφασίσει εάν επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του.

Σε περιπτώσεις όπου η αξία της εργασίας είναι πολύ μεγάλη, το Douleutaras.gr ορίζει ένα κόστος εκτέλεσης για το οποίο είσαι πάντα ενήμερος εκ των προτέρων. Η χρέωση για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας κυμαίνεται από μία μονάδα έως ένα αριθμό μονάδων που αντιστοιχεί σε ένα μικρό ποσοστό επί του χαμηλότερου δυνατού κέρδους που μπορεί να αποφέρει στον επαγγελματία η εκτέλεση της εργασίας. Το ποσό αυτό χρεώνεται μόνο σε περίπτωση επιτυχούς ανάληψης της εργασίας και ισχύει μόνο για ένα πολύ μικρό αριθμό εργασιών.

Για τον ορισμό για του κόστους απόκτησης λαμβάνουμε υπόψη το μέσο κόστος μίας εργασίας, καθώς και τον αριθμό προσφορών που θα πρέπει, κατά μέσο όρο, να υποβάλλει ένας επαγγελματίας για να αναλάβει μία εργασία. Τόσο για το κόστος απόκτησης στοιχείων, όσο και το κόστος εκτέλεσης της εργασίας θα είσαι πάντα ενήμερος εκ των προτέρων, μέσω της φόρμας εργασίας.


Ερωτήσεις για ενδιαφερόμενους επαγγελματίες

 1. Πώς μπορώ να εγγραφώ στους επαγγελματίες του Douleutaras.gr;
 2. Ποια είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να γνωρίζω;
 3. Μπορεί κάποιος ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες του;
 4. Πώς λειτουργεί το Douleutaras.gr για τους επαγγελματίες;
 5. Υπάρχει κόστος εγγραφής;
 6. Ποια είναι η υπηρεσία για την οποία πληρώνω;
 7. Γιατί χρεώνομαι για την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του πελάτη;
 8. Πόσο πληρώνω για την παρεχόμενη υπηρεσία;
 9. Για ποιο λόγο πρέπει να παρέχω το ΑΜΚΑ μου αν δεν έχω επαγγελματικό ΑΦΜ;
 10. Ποιοι είναι οι πελάτες του Douleutaras.gr;
 11. Πώς επικοινωνώ με τους πελάτες;
 12. Γιατί να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον πελάτη;
 13. Πώς γνωστοποιώ την προσφορά μου στον πελάτη;
 14. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός προσφορών για κάθε εργασία;
 15. Πόσες μονάδες χρειάζονται για να καταθέσω προσφορά για μια εργασία;
 16. Ποιος βλέπει το προφίλ μου;
 17. Πώς υπολογίζεται το κόστος εκτέλεσης;
 18. Με ποιο τρόπο πληρώνω για την παρεχόμενη υπηρεσία;
 19. Θα γνωρίζω πόσοι ακόμη επαγγελματίες έχουν πάρει τα στοιχεία κάθε εργασίας;
 20. Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των πελατών και των εργασιών;
 21. Πως πληρώνω για την παρεχόμενη υπηρεσία;
 22. Αναγράφεται η τιμή που προσφέρει ο πελάτης για την εκτέλεση της εργασίας στην φόρμα εργασίας;
 23. Όταν αναλάβω την εκτέλεση μιας εργασίας υποχρεούμαι να καταβάλλω μερίδιο της συμφωνηθείσας τιμής στην πλατφόρμα;

Feedback and Knowledge Base