Δεν είμαι ευχαριστημένος από την αξιολόγηση που έλαβα

Οι αξιολογήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους συνεργαζόμενους πελάτες. Δεν μπορούν να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν παρά μόνο κατόπιν πρόθεσης του πελάτη. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν υβριστικούς ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αξιολόγησης, θα σε προτρέπαμε να έρθεις σε απευθείας επαφή με τον πελάτη για την πιθανή τροποποίηση της. Μπορείς επίσης να απαντήσεις στην αξιολόγηση παραθέτοντας τη δική σου εκδοχή.

Eγγεγραμμένοι επαγγελματίες - Αξιολογήσεις και Προφίλ

 1. Ποιος είναι ο ρόλος των αξιολογήσεων;
 2. Πως γίνεται η αξιολόγηση μου σχετικά με την εκτέλεση μιας εργασίας;
 3. Τι είναι τα Παράσημα και πώς με βοηθούν;
 4. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Παράσημα;
 5. Ποια Παράσημα υπάρχουν στο Douleutaras.gr;
 6. Πως μπορώ να αυξήσω τις πιθανότητες μίας υψηλής αξιολόγησης;
 7. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την αξιολόγηση που έλαβα
 8. Τι κάνει ένα προφίλ ελκυστικό;
 9. Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφία προφίλ;
 10. Πώς μπορώ να προσθέσω κείμενο στο προφίλ μου ή να τροποποιήσω το υπάρχον;
 11. Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφίες portfolio στο προφίλ μου;
 12. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις περιοχές εξυπηρέτησης για τις οποίες θα λαμβάνω ενημέρωση;
 13. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις επαγγελματικές υπηρεσίες για τις οποίες θα λαμβάνω ενημέρωση;
 14. Μπορώ να απαντήσω στην αξιολόγηση που μου έκανε ο πελάτης;
 15. Πως απαντάω σε μία αρνητική αξιολόγηση;
 16. Πώς μπορώ να ζητήσω αξιολόγηση από παλαιότερους πελάτες μου;

Feedback and Knowledge Base