Πως γίνεται η αξιολόγηση μου σχετικά με την εκτέλεση μιας εργασίας;

Για την αξιολόγηση του κάθε επαγγελματία, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο πελάτης που ανέθεσε την εκτέλεση του έργου.

Βασικά κριτήρια είναι η ποιότητα αποτελέσματος και κάποιες παράμετροι όπως συνέπεια, ευγένεια και άλλες που μπορούν να επηρεάσουν την κρίση του ‘’βαθμολογητή’’ ανά περίπτωση. Για τις παραμέτρους αυτές η ομάδα του Douleutaras.gr χορηγεί ξεχωριστά σε κάθε επαγγελματία σχετικό ενημερωτικό υλικό.
  
Σε περίπτωση αρνητικής βαθμολογίας εκπρόσωπος της πλατφόρμας θα επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές για διευκρινιστικές ερωτήσεις με σκοπό να συλλέξει επαρκείς πληροφορίες.

Είναι πολύ σημαντικό το προφίλ κάθε επαγγελματία (στην δημιουργία και διαμόρφωση του οποίου θα συμβάλλει και η ομάδα του του Douleutaras.gr με στόχο να μεγιστοποιηθεί η ελκυστικότητά του) να αντανακλά την πραγματική αξία της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του κάθε επαγγελματία με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων και την περιθωριοποίηση αυτών που δεν ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρ απόδοσης που έχουμε θέσει στο Douleutaras.gr

Eγγεγραμμένοι επαγγελματίες - Αξιολογήσεις και Προφίλ

 1. Ποιος είναι ο ρόλος των αξιολογήσεων;
 2. Πως γίνεται η αξιολόγηση μου σχετικά με την εκτέλεση μιας εργασίας;
 3. Τι είναι τα Παράσημα και πώς με βοηθούν;
 4. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα Παράσημα;
 5. Ποια Παράσημα υπάρχουν στο Douleutaras.gr;
 6. Πως μπορώ να αυξήσω τις πιθανότητες μίας υψηλής αξιολόγησης;
 7. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την αξιολόγηση που έλαβα
 8. Τι κάνει ένα προφίλ ελκυστικό;
 9. Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφία προφίλ;
 10. Πώς μπορώ να προσθέσω κείμενο στο προφίλ μου ή να τροποποιήσω το υπάρχον;
 11. Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφίες portfolio στο προφίλ μου;
 12. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις περιοχές εξυπηρέτησης για τις οποίες θα λαμβάνω ενημέρωση;
 13. Πώς μπορώ να τροποποιήσω τις επαγγελματικές υπηρεσίες για τις οποίες θα λαμβάνω ενημέρωση;
 14. Μπορώ να απαντήσω στην αξιολόγηση που μου έκανε ο πελάτης;
 15. Πως απαντάω σε μία αρνητική αξιολόγηση;
 16. Πώς μπορώ να ζητήσω αξιολόγηση από παλαιότερους πελάτες μου;

Feedback and Knowledge Base