Για ποιο λόγο διαγράφηκε η αξιολόγηση μου;

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να αναρτήσει την αξιολόγηση που επιθυμεί εφόσον:

  • Έχει ολοκληρώσει την εργασία προς αξιολόγηση
  • Η αξιολόγηση δεν περιέχει υβριστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς
  • Σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης, περιλαμβάνεται σαφής αιτιολόγηση (Ασαφείς θεωρούνται οι μονολεκτικές αξιολογήσεις και η χρήση χαρακτηρισμών χωρίς αιτιολόγηση)
  • Η αξιολόγηση αφορά τις εργασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης εργασίας
  • Η αξιολόγηση καταχωρείται εντός 6 μηνών από την στιγμή που έγινε η πρόσληψη επαγγελματία.

Σε περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω όρους, το Douleutaras.gr διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης της αξιολόγησης.

Feedback and Knowledge Base