Δεν μου εμφανίζονται ειδοποιήσεις. Τι να κάνω;

Σε κάποιες συσκευές ίσως παρατηρηθεί ότι οι ειδοποιήσεις τις εφαρμογής έρχονται σε λάθος χρόνο, ή ακόμα, δεν έρχονται καθόλου. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται στις εξειδικευμένες ρυθμίσεις που έχει το λογισμικό της κάθε συσκευής. Στον οδηγό αυτό προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κάποιες ενδεδειγμένες λύσεις ανάλογα την κατασκευάστρια εταιρεία κάποιων συσκευων.


Αν η συσκευή σας είναι XIAOMI:

Πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

1)Ρυθμίσεις → Κλείδωμα οθόνης → Ενεργοποιήση οθόνης με κάθε νέα ειδοποίηση φροντίζουμε να είναι ενεροποιημένο

2) Ρυθμίσεις → Γραμμή Κατάστασης → Προβολή εικονιδίων ειδοποίησης (ενεργοποίηση)
   Ρυθμίσεις → Γραμμή Κατάστασης → Ενεργοπ. Οθόνης Κλειδώματος  (ενεργοποίηση)

3)Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Διαχ. Χρήσης μπαταρίας εφαρμογών → Επιλέγουμε το “Ανενεργή”

4) Ρυθμίσεις→ Εφαρμογές → Επιλέγουμε την εφαρμογή Douleutaras → Προβολή ειδοποιήσεων → Ενεργοποιούμε όλες τις επιλογές

5) Ανοίγουμε την εφαρμογή Ασφάλεια → Δικαιώματα → Αυτόματη Έναρξη → Ενεργοποιούμε την εφαρμογή Douleutaras.

6)Ασφάλεια → Μπαταρία → Εξοικ. Μπαταρίας Εφαρμογών → Επιλέγουμε την εφαρμογή Douleutaras → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ → Χωρίς Περιορισμούς
7) Ασφάλεια→ Μπαταρία→ Κλικ στο γρανάζι πάνω δεξιά → Απενεργοποίηση δεδομένων κινητής όταν η συσκευή έιναι κλειδωμένη → Ποτέ

8)Ανοίγουμε τις πρόσφατες εφαρμογές (κουμπί με τρεις γραμμές) → Σέρνουμε την εικόνα της εφαρμογής Douleutaras προς τα κάτω → Ενεργοποιούμε το κλείδωμα με το λουκέτοΑν η συσκευή σας είναι HUAWEI:

1)Σύνθετες ρυθμίσεις → διαχείριση μπαταρίας → προστατευμένες εφαρμογές → ελέγχουμε ότι είναι ενεροποιημένη η επιλογή για την εφαρμογή Douleutaras

2) Στο ίδιο μενού πατάμε το γρανάζι πάνω δεξιά → ενεργοποίηση των “Wifi Πάντα ανοιχτό” και “Δεδομένα Πάντα ανοιχτά” και απενεργοποιούμε τα “Κατανάλωση πολλής ενέργειας & κλείσιμο ενεργοβόρων εφαρμογών”

3)Ρυθμίσεις→ εφαρμογές→ Douleutaras→ ενεργοποιούμε τις άδειες

4) Στο ίδιο μενού πατάμε “Σύνθετες ρυθμίσεις” → Παράβλεψη βελτιστοποιήσεων και επιλέγουμε Ναι για την εφαρμογή Douleutaras

5)Ρυθμίσεις → Κλείδωμα οθόνης → “με τις ειδοποιήσεις ενεργοποιείται η οθόνη” & “εμφάνιση λεπτομερειών εφαρμογών” πρέπει να είναι ενεργοποιημένα


Αν η συσκευή σας είναι MEIZU:

1) Ενεργοποίηση κλειδώματος εφαρμογής στις πρόσφατες εφαρμογές
Για να κλειδώσετε την εφαρμογή, ανοίξτε τις πρόσφατες εφαρμογές και κρατήστε πατημένη την εικόνα της εφαρμογής Douleutaras μέχρι να εμφανιστεί ένα λουκέτο.

2)Ενεργοποίηση της Αυτόματης Έναρξης
Ανοίξτε την εφαρμογή "Ασφάλεια" --> Δικαιώματα --> Αυτόματη Έναρξη
Εκεί, ενεργοποιήστε την εφαρμογή Douleutaras και τις εφαρμογές Διαχειριστής Λογαριασμού Google, Υπηρεσίες Google Play και Πλαίσιο Υπηρεσιών Google.

3)  Ανοίξτε την εφαρμογή "Ασφάλεια" --> Μπαταρία (ή Ενέργεια)--> Διαχείριση αναμονής
Εκεί ενεργοποιήστε τις εφαρμογές που αναφέρθηκαν στο βήμα 2.

4) Ανοίξτε την εφαρμογή "Ασφάλεια" -->Επιταχυντής
Πατήστε το γρανάζι πάνω δεξιά, και επιλέξτε την "Λευκή Λίστα Επιταχυντή". Εκεί ενεργοποιήστε τις εφαρμογές που αναφέρθηκαν στο βήμα 2.

5) Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας.


Αν η συσκευή σας είναι LENOVO:

1)Ρυθμίσεις--> Διαχειριστής Ενέργειας --> Διαχείρηση Παρασκηνίου : στο μενού αυτό πρέπει να είναι απόεπιλεγμένη η εφαρμογή Douleutaras

2)Ρυθμίσεις --> Διαχειριστής Ενέργειας --> Διαχείρηση Αυτόματης Έναρξης : στο μενού αυτό πρέπει να είναι επιλεγμένη η εφαρμογή Douleutaras

3)Mi-Assistant--> Επιταχυντής/Acceleration--> Λευκή Λίστα : Στο μενού αυτό πρέπει να είναι επιλεγμένη η εφαρμογή Douleutaras (το μενού αυτό μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας)
Feedback and Knowledge Base