Μπορώ να έχω Αυτόματη Ανανέωση σε Πακέτο Μονάδων και σε Πακέτο Προσφορών ταυτόχρονα;

Αν εξυπηρετείς κατηγορίες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικό μοντέλο, και θες να διασφαλίσεις ότι πάντα θα μπορείς να χτυπάς τις διαθέσιμες για εσένα δουλειές, μπορείς να ενεργοποιήσεις ταυτόχρονα την Αυτόματη Ανανέωση και για τα δύο μοντέλα. 

Feedback and Knowledge Base